Center of Renewable Resources CoRR
Faculty of Bioscience Engineering - Ghent University
 
BCM, biochemie-chemie-milieukunde  
   
De onderzoeksgroep BCM (biochemie-chemie-milieukunde) is werkzaam aan de hogeschool West-Vlaanderen, departement PIH en verbonden aan de opleiding master in milieukunde en master in chemie en biochemie.
   

Centrale thema’s van toegepast onderzoek rond hernieuwbare grondstoffen zijn anaerobe vergisting (het omzetten van biomassa naar biogas, de ontsluiting van de biomassa verbeteren, simulatie van een droog vergistingsproces, het opwerken van biogas tot biomethaan) en waterzuivering (modellering, membraantechnologie, het inzetten van proceswater etc.). Concrete onderzoeksthema’s vindt u hier (http://www.pih.be/opleiding/milieu/).

Naar dienstverlening is er de mogelijkheid om een groot aantal testen te laten uitvoeren i.v.m. anaerobe vergisting door een speciaal hiervoor ingericht labo, het biogas-labo (http://www.biogas-labo.be/). Verder is er sinds januari 2008-2009 een LED-water opgericht (laagdrempelige expertise en dienstverleningscentrum) dat als taak heeft KMO’s op weg te helpen met hun vragen rond proces-en/of bedrijfswater en afvalwaterbehandeling.

 
 
   
© 2008-2009. All rights reserved | Created by TAKE A SEAT